Visual Quality Alert Service

Visual Quality Alert Service er en Windows Service som installeres og afvikles på serveren i et klient/server-miljø. 

Når servicen er startet, kører den indtil den stoppes igen eller afinstalleres. Servicen udfører tre opgaver, som er gennemgået nedenfor.

Send dokumenter til historik

Hvert 10. min (eller det interval som er er angivet i Visual Quality Configuration Utility) sender servicen godkendte dokumenter der ikke længere er gældende til historik.

Send påmindelser for dokumentaktioner

Hvert 10. min (eller det interval som er er angivet i Visual Quality Configuration Utility) checker servicen påmindelsestidspunktet for alle dokumentaktioner og sender en påmindelses-email til den aktionsansvarlige såfremt påmindelsestidspunktet er overskredet.

Send påmindelser om nye gældende dokumenter

Hver 24. time checker servicen om nye dokumenter er blevet gældende, og sender en email til alle brugere der skal læse disse dokumenter (obligatorisk læsning).