Video 1

Installation/Setup - Installation af Visual Quality

Denne video er den første i en serie af videoer om Visual Quality og Visual Quality Web Access. Videoen viser hvordan du installerer Visual Quality Enterprise på en klient computer eller på en server.

Video 2

Installation/Setup - Oprettelse af Visual Quality Web Access

Når du har installeret Visual Quality på din computer, kræver det meget lidt at oprette web applikationen for Visual Quality, dvs. Visual Quality Web Access.
Denne video viser trin for trin hvordan Visual Quality Web Access oprettes og hvordan du konfigurerer web sitet efterfølgende.

Video 3

Installation/Setup - Installation af Visual Quality Alert Service

The zip fil der kan downloades fra download siden her på web sitet indeholder foruden installationsprogrammet for Visual Quality også installationsprogrammet for Visual Quality Alert Service.
Videoen viser dig hvordan du installerer denne Windows service.

Video 4

Dokumenter - Oprettelse af et dokument

Denne korte video viser dig hvordan du opretter dokumenter i Visual Quality og hvordan du knytter filer (vedhæftninger) til dokumenter.

Bemærk: der kan forekomme lidt støj eller knas på lyden på denne video

Video 5

Dokumenter - Simpel godkendelse

I Visual Quality kan godkendelsesprocessen af dokumenter og registreringsmapper være enten Simpel (én godkender) eller Udvidet (flere godkendere).
Videoen viser hvorledes et dokument godkendes under Simpel godkendelse.

Video 6

Dokumenter - Udvidet godkendelse

I Visual Quality kan godkendelsesprocessen af dokumenter og registreringsmapper være enten Simpel (én godkender) eller Udvidet (flere godkendere).
Videoen viser hvorledes et dokument godkendes under Udvidet godkendelse.

Video 7

Generelt - Drag and drop i Visual Quality

Visual Quality tilbyder i vid udstrækning mulighed for at udføre de mest gængse operationer ved brug af drag and drop. Videoen viser nogle eksempler herpå.

Video 8

Dokumenter - Integration mellem Visual Quality og Microsoft Office Word

Fra og med Visual Quality 8.7 kan du indsætte dokument data (feks. felter og lister) fra Visual Quality i Word dokumenter ved at oprette et skabelon baseret på Visual Quality's standard Word skabelon. Videoen viser trin for trin hvordan du gør.