Visual Quality Configuration Utility - Fanebladet Database


 

Som standard anvender Visual Quality Microsoft Access som database. Databasen er en fil (vesdata.mdb) som du finder i biblioteket data under installationsbiblioteket for Visual Quality. Er dette feks. c:\programmer\visual quality og har du valgt 'demo' som database, så findes vesdata.mdb for denne database her: c:\programmer\visual quality\data\demo\database.
I et klient/server miljø anvendes databasen på serveren, feks. \\vqserver\vq\data\demo\database.

For lidt større installationer er Microsoft SQL Server et bedre valg end Access, både sikkerhedsmæssigt og performancemæssigt. Såfremt servercomputeren hvor Visual Quality er installeret også har SQL Server installeret, er det nemt at få Visual Quality til at anvende denne databasetype i stedet. Faktisk behøver SQL Server end ikke at være installeret på samme servermaskine som Visual Quality er installeret på. Såfremt servermaskinen har adgang til en anden computer på netværket som har SQL Server installeret, så kan denne anvendes som VQ Database Server.

For at afvikle Visual Quality på Microsoft SQL Server skal du følgende nedenstående procedure.

Konfiguration af Microsoft SQL Server på server og klienter

Ønsker du at anvende Microsoft SQL Server som database skal du angive dette i Visual Quality Configuration Utility på alle klientmaskiner hvor Visual Quality er installeret. Først skal du dog konfigurere SQL Server og installere VQ databaserne på den servermaskine hvor Visual Quality er installeret.

På Serveren


Vælg SQL Server og angiv navnet på SQL Database Serveren i feltet Server. Som nævnt kan det være en lokal installation af SQL Server eller en SQL Server instans der eksisterer på en anden computer på netværket. Eksempelvis hvis der er installeret en Microsoft SQL Express instans på en computer med navnet DBServer på netværket, angiv da DBServer\SQLExpress i feltet Server.

 

Knappen Database wizard... anvendes til at oprette Visual Quality databaserne på den valgte database ved brug af en guide.
Denne wizard (eller guide) vil hjælpe dig med at oprette de 2 Visual Quality standard databaser (Standard og Demo) i SQL Server. Samtidigt opretter guiden en Visual Quality bruger (VESMasterUser) i SQL Server. Det er denne bruger Visual Quality, Visual Quality Web Acccess og Visual Quality Alert Service anvender til at logge på SQLServer.
Som standard er der ikke angivet adgangskode for denne bruger, men det kan ændres ved at klikke på knappen til højre for feltet.

Klik på Database wizard...

 

Har du oprettet din egen (Access) database som en kopi af én af de to standard databaser (Standard og Demo), da bør du afkrydse Inkludér alle databaser oprettet i Visual Quality. Herved vil også denne database (inkl. dens data) blive oprettet i SQL Server.
Klik på Næste:


 

 

For at kunne oprette Visual Quality SQL Server brugeren og Visual Quality databaserne i SQL Server skal wizarden logge på SQL Serveren som SQL Server administrator (typisk brugeren sa). Angiv adgangskoden for brugeren og tryk Næste.


 

Herved oprettes alle VQ databaserne i SQL Server. Dette er en operation der nemt kan tage 5-10 minutter. Undervejs vises status som vist på skærmbilledet ovenfor. Tryk på Færdig for at afslutte wizarden.

 

På Klienterne

Vælg
SQL Server og angiv navnet på SQL Database serveren i feltet Server (i eksemplet ovenfor DBServer\SQLExpress).
Såfremt du i foregående afsnit valgte en adgangskode for VESMasterUser skal du angive samme kode her ved at klikke på knappen til højre for feltet Adgangskode.