Oprettelse og konfiguration af Visual Quality Web Access

Såfremt du har installeret Visual Quality på en computer som har Microsoft's Web Server, Internet Information Services (IIS), så er det nemt at oprette og konfigurere Visual Quality's web applikation: Visual Quality Web Access.

Krav

Udover kravene til Visual Quality kræver Visual Quality Web Access følgende:

 

Windows server operativsystemer som feks. Windows Server 2008 har IIS allerede installeret, men som standard er web serveren ikke aktiveret.

Andre Windows operativsystemer har ikke IIS installeret som standard så her skal web serveren downloades fra Microsoft's hjemmeside og installeres.

Oprettelse af Visual Quality Web Access

Den nedenstående video viser dig trin for trin hvordan du opretter og konfigurerer Visual Quality Web Access.

 

 


Konfiguration af Visual Quality Web Access

Visual Quality Web Access kan konfigureres under System Administration i Visual Quality. Vælg Visual Quality Web Access i navigationsmenuen.

Som det fremgår af billedet nedenfor kan du konfigurere otte forskellige områder af Visual Quality Web Access.

De følgende afsnit gennemgår de viste områder.

Generelt

Tema. Her kan du vælge hvilket tema, der skal anvendes i Web Access. Dette er standardtemaet for alle brugere. Hver bruger kan tillige vælge sit eget tema og derved overskrive standardtemaet.

Datoformat. Her kan du vælge hvilket dato-format, der skal vises i Web Access.

Database
. Her kan du vælge standard databasen for Web Access. Denne database vil være forvalgt i listen på loginsiden.

Web side

Navn. Dette er navnet på det web site som Visual Quality Web Acccess skal installeres under. Web sitet får således adressen: http://Server/Navn, hvor servernavn er navnet på den servermaskine Visual Quality er installeret på. Er Visual Quality feks installeret på en computer med navnet VQServer og er navnet på web sitet VQ, så kan alle brugere med adgang til serveren tilgå Visual Quality Web Access via adressen http://VQServer/VQ.

Server. Dette er navnet på maskinen hvor Visual Quality er installeret. På en enkeltbruger kan du skrive localhost. Skal Visual Quality Web Access tilgås fra andre maskiner i netværket, skal maskinens navn angives.

URL. Adressen for Visual Quality Web Access.

Bibliotek. Installationsbiblioteket for Visual Quality.

Læserettighed. Indstilling for det oprettede web site under Internet Information Services (IIS).  Denne rettighed er slået til som standard.

Skriverettighed. Indstilling for det oprettede web site under IIS.  Denne rettighed er slået til som standard.

Tillad anonym adgang. Indstilling for det oprettede web site under IIS.  Denne rettighed er slået til som standard.

IIS Session timeout. Indstilling for det oprettede web site under IIS. Standard er 20 minutter. Såfremt ingen brugere er logget på web sitet i denne periode genstartes web sitet på IIS næste gang en bruger logger på.

Knappen Opret/ret. Såfremt web sitet ikke allerede er oprettet på IIS, så oprettes det med de valgte indstillinger. Er web sitet allerede oprettet vil knappen ændre web sitet med de valgte indstillinger.

Genstart IIS. Såfremt du har logget på Visual Quality som lokal administator på maskinen kan du her genstarte IIS.

Indhold


Disse indstillinger anvendes ikke længere.

ModulerVis dokumenter. Angiver om modulet Gældende skal vises i Visual Quality Web Access.

Vis brugere. Angiver om Brugermodulet skal vises i Visual Quality Web Access.

Vis kvalifikationer. Angiver om Kvalifikationsmodulet skal vises i Visual Quality Web Access.

Vis krav. Angiver om Kravmodulet skal vises i Visual Quality Web Access.

Vis "visninger". Anvendes ikke længere.

Vis håndbøger. Angiver om Håndbogsmodulet (og gældende håndbogsdokumenter) skal vises i Visual Quality Web Access.

Vis Roller. Angiver om Rollemodulet skal vises i Visual Quality Web Access.

Vis Ordliste. Angiver om Ordlistemodulet skal vises i Visual Quality Web Access.

Vis Registreringer. Angiver om Registreringer skal håndteres og vises i Visual Quality Web Access.

Startside

Vis kun inkluderede moduler. Hvis angivet så vil ruderne på Visual Quality Web Access Startsiden kun vise de moduler som er blev valgt under Moduler (se ovenfor).

Nyheder


Disse indstillinger anvendes ikke længere.

Navigation


Disse indstillinger anvendes ikke længere.

Caching


Cache objekter. Hvis slået til (som er stardard) vil Visual Quality Web Access cache (dvs. gemme i hukommelsen) hele navigationsstrukturen indholdende moduler og mapper. Dette giver en bedre performance og hurtigere og bedre brugeroplevelse.