Visual Quality - Aktioner

Dokumentaktioner er en vigtig og central del af Visual Quality. I stedet for at have "mentale huskesedler", lave "gule sedler" oprette opgaver/påmindelser i et andet system, feks Microsoft Outlook kan du i Visual Quality oprette aktioner og knytte dem til de enkelte dokumentversioner.
Denne side giver dig et overblik over dokumentaktioner i Visual Quality.

Opret en dokumentaktion

Du kan oprette en aktion til enhver version og til enhver udgave af et dokument, og uanset dets status. Således kan du oprette dokumentaktioner i alle 4 dokumentmoduler: Kladder, Godkendte, Gældende og Historik.

Vælg et dokument i listen i modulet Kladde og vælg Aktioner... fra kontekstmenuen eller i værktøjslinien:


Bemærk, da aktions-kolonnen i listen ikke er afkrydset eksisterer der ikke aktioner for det valgte dokument.

Aktionslisten vises:


Klik kommandoen Ny i værktøjslinien for at oprette et ny aktion for det valgte dokument. Herved vises databladet for den nye aktion:Aktionsdato
. Deadline for udførelse af dokumentaktionen.

Reminder. Påmindelsestidspunktet for aktionen. Visual Quality Alert Service sender automatisk en reminder email til den aktionsansvarlige på dette tidspunkt.

Ansvarlig.
Vælg den dokumentansvarlige blandt alle Visual Quality brugerne.

Aktion. Overskrift for aktionen

Beskrivelse. Beskrivelse af aktionen. Du har den indbyggede HTML editor til rådighed for beskrivelsen.


Efter oprettelsen returneres til listen over aktioner for det valgte dokument:


 

 


Gentag aktionen


Ofte vil der være tale om, at en bestemt aktion skal gentages flere gange efter et bestemt interval. I stedet for at oprette en dokumentaktion efter hver periode giver Visual Quality dig mulighed for automatisk at oprette de ønskede dokumentaktioner. I værktøjslinien, vælg Gentag... (se afsnittet Øvrige kommandoer).
I eksemplet er valgt, at der skal oprettes 6 aktioner med 1 måneds interval. Tryk Ok.

,


Angiv prioritet

Du kan angive en prioritet (Høj/Normal) for en dokumentaktion ved at vælge kommandoen Vigtigt i værktøjslinien.

Slet en dokumentaktion

Du kan slette en dokumentaktion ved at vælge én i listen og vælge kommandoen Slet i værktøjslinien.