Visual Quality - Kommentarer

Ligesom aktioner knytter kommentarer sig til dokumenter. Alle brugere i Visual Quality kan oprette en kommentar til et dokument og det er så typisk den dokumentansvarlige (godkenderen eller brugeren der har oprettet dokumentet) der evt. besvarer kommentaren.

Denne side giver dig et overblik over dokumentkommentarer i Visual Quality.

Opret en dokumentkommentar

Du kan oprette en kommentar til enhver version af et dokument, og uanset dets status. Således kan du oprette dokumentkommentarer i alle 4 dokumentmoduler: Kladde, Godkendte, Gældende og Historik.

Vælg et dokument i listen i modulet Kladde og vælg Kommentarer... fra kontekstmenuen eller i værktøjslinien:


Bemærk, da kommentar-kolonnen i listen ikke er afkrydset eksisterer der ikke kommentarer for det valgte dokument.

Kommentarlisten vises:


Klik kommandoen Ny i værktøjslinien for at oprette et ny kommentar for det valgte dokument. Herved vises databladet for den nye kommentar:Kommentar, dato
. Dette er dags dato. Den kan ikke ændres.

Kommentar. Beskrivelse af kommentaren. Du har den indbyggede HTML editor til rådighed for beskrivelsen.


Fanebladet Svar er forbeholdt den dokumentansvarlige, som anvender denne til at svare på kommentaren.


Efter oprettelsen returneres til listen over kommentarer for det valgte dokument:


 

 


Slet en dokumentkommentar

Du kan slette en dokumentkommentar ved at vælge én i listen og vælge kommandoen Slet i værktøjslinien.