Visual Quality - Administration af mapper


Indholdet af alle moduler i Visual Quality er struktureret i mapper og hver mappe indholder objekter, feks. brugere i modulet Brugere.

Denne side giver dig en oversigt over hvorledes du administrerer mapper i Visual Quality. Beskrivelsen er generel og er således gældende for alle moduler i Visual Quality.

Skærmbilledet nedenfor viser modulet Brugere i Visual Quality.


Som det ses er navigationspanelet opdelt i to: øverst ses Favoritter og under denne sektion ses mappestrukturen for bruger modulet.
Favoritter er brugerens personlige mappefavoritter, dvs. mapper som brugeren ofte anvender. Favoritter er gennemgået her.

Oprettelse af mappe

For at oprette en mappe under den valgte mappe, eller det valgte modul (i eksemplet repræsenteret ved mappen Brugere), vælg kommandoen Ny -> Mappe (se afsnittet Generelle kommandoer). Herved oprettes en undermappe som du kan angive navnet for:

 

Efter du har angivet navnet og trykket Enter, er mappen gemt.

Ændring af navn for mappe

Du kan ændre navnet for en mappe ved at vælge den og trykke F2 (eller vælge Omdøb i kontekstmenuen). Efter du har angivet det nye navn og trykket Enter, er ændringen gemt.

Egenskaber for en mappe

Vælg mappen og vælg Egenskaber i værktøjslinien (se afsnittet Generelle kommandoer). Herved vises egenskaberne for den valgte mappe:

 

Her kan du angive en beskrivelse for mappen. Denne vises om tooltip for mappen og vises tillige i Visual Quality Web Access.

Sletning af en mappe

Du kan slette en mappe ved at vælge Slet i værktøjslinien (se afsnittet Generelle kommandoer). Bemærk, at såfremt mappen indeholder objekter, eller har undermapper, kan den ikke slettes.

Flytning af en mappe

Du kan flytte en mappe til et andet sted i mappestrukturen ved at vælge Flyt til mappe... i værktøjslinien (se afsnittet Generelle kommandoer). Her vises hele mappestrukturen for modulet:


 

Her vælger du den mappe du ønsker at flytte den valgte mappe til.

Bemærk, at mappens indhold (objekter samt undermapper) tillige flyttes.

Føj mappe til favoritter

Du kan føjge en mappe til dine favoritter ved at vælge Føj mappe til favoritter i værktøjslinien (se afsnittet Øvrige kommandoer).

Se afsnittet Favoritter for mere information.