Visual Quality - Håndbogsdokumenter

Mens du opretter håndbøger (dvs. mapper) i modulet Håndbøger, så anvender du modulet Håndbogsdokumenter til at administrere indholdet af håndbøgerne.
Her samler du dokumenter (feks. procedurer, instruktioner, registreringer) i logiske enheder på tværs af dokumentmapper.Ovenfor er vist indholdet af en håndbog. Som det ses indeholder håndbogen Ledelse 6 dokumenter.

Som det fremgår vises som standard de gældende versioner af de dokumenter der er tilknyttet håndbogsmappe. Du kan vælge at få vist kladde dokumenter, godkendte dokumenter og historik dokumenter ved hjælp af visningslisten i værktøjslinien:

 

Administrér dokumenter for en håndbogsmappe

Du kan administrere dokumenter indenfor en håndbogsmappe ved at vælge kommandoen Dokumenter i værktøjslinien (se afsnittet Øvrige kommandoer). Herved vises administrationsformen for håndbogsdokumenter:


Området til venstre viser hele mappestrukturen oprettet i Kladde modulet. Vælges en mappe vises dens indhold af dokumenter. Bemærk at det ikke er hele dokument-kæden for et dokument der vises, men kun én version per dokument.
Til højre vises de dokumenter som er tilknyttet håndbogsmappen. Ved brug af knapperne > og < kan du hhv. føje dokumenter til håndbogsmappen og fjerne dokumenter fra håndbogsmappen. Du kan tillige ændre rækkefølgen af dokumenterne i håndbogsmappen ved brug af knapperne Ryk ned og Ryk op. Dokumenterne i modulet vises i denne rækkefølge.

Bemærk: Såfremt notifikation for Obligatorisk læsning er slået til under System Administration vil et tilføjet dokument - som har en gældende version - resultere i, at alle brugere af håndbogsmappe automastisk vil modtage en emal. Et eksempel er vist her:  

Tøm håndbogsmappe

Du kan fjerne alt indhold (dokumenter og brugere) fra en håndbogsmappe ved at vælge kommandoen Tøm håndbogsmappe i værktøjslinien (se afsnittet Øvrige kommandoer).

Udskriv håndbogsmappe

Du kan udskrive alle dokumenter i en håndbogsmappe ved at vælge Udskriv håndbog... værktøjslinien (se afsnittet Øvrige kommandoer).