Visual Quality - Nyheder


Modulet Nyheder giver dig mulighed for at oprette og vedligeholde nyheder i kvalitetsstyringssystemet.

Skærmbilledet nedenfor viser modulet Nyheder i Visual Quality. Som det fremgår kan du tilgå dette modul ved at vælge panelet Stamdata i navigationsmenuen.


Af skærmbilledet fremgår det at der ialt er 6 nyheder og at den aktuelle bruger (Admin) mangler at læse alle 6 nyheder. For at markere en nyhed som Læst, vælg nyheden i listen højre-klik. Herved vises kontekst-menuen:

 

Vælg Marker som Læst. Du kan vælge flere nyheder på én gang og markere dem som læst eller ikke læst.

Oprettelse af nyhed

Du kan oprette en nyhed i den valgte mappe via værktøjslinien (se afsnittet Generelle kommandoer). Herved vises databladet for nyheden.

Fanebladet Generelt


Overskrift. Overskrift for nyheden. Dette er unikt nyheden, og således kan to nyheder ikke have samme Overskrift.

Udløber. Udløbsdato for nyheden. Efter denne dato vil nyheden ikke fremgå i lister i Visual Quality og Visual Quality Web Access. Vælger du ikke en dato, vil nyheden aldrig udløbe.

Prioritet. Høj, nomal eller lav. Nyheder med høj prioritet vises øverst i lister i Visual Quality og Visual Quality Web Access.

Beskrivelse. Beskrivelse af nyheden. Du har den indbyggede HTML editor til rådighed for beskrivelsen.

 

Fanebladet Statistik


De 4 felter på dette faneblad udfyldes automatisk når nyheden gemmes. Felterne kan ikke editeres.
Du gemmer data for nyheden ved at klikke på kommandoen Gem og Luk i værktøjslinien. Med Esc fortryder du dine ændringer og lukker vinduet.

Ændring af data for nyhed

Du kan åbne databladet for en nyhed og editere data ved at vælge kommandoen Åben i værktøjslinien (se afsnittet Generelle kommandoer).