Visual Quality - Kvalifikationer


Modulet Kvalifikationer giver dig mulighed for at oprette og vedligeholde alle kvalifikationer i kvalitetsstyringssystemet.

Skærmbilledet nedenfor viser modulet Kvalifikationer i Visual Quality. Som det fremgår kan du tilgå dette modul ved at vælge panelet Stamdata i navigationsmenuen.


Som standard anvender modulet visningen Simpel liste, men du kan også få mere detaljeret information i listen ved at vælge visningen Detaljeret liste i værktøjslinien.

Oprettelse af kvalifikation

Du kan oprette en ny kvalifikation i den valgte mappe via værktøjslinien (se afsnittet Generelle kommandoer). Herved vises databladet for den nye kvalifikation.

Fanebladet Generelt


Id. Id for kvalifikationen. Dette er unikt for kvalifikationen, og således kan to kvalifikationer ikke have samme Id

Navn. Kvalifikationens navn.

Beskrivelse. Beskrivelse af kvalifikationen. Du har den indbyggede HTML editor til rådighed for beskrivelsen.
 

Fanebladet Statistik

De 4 felter på dette faneblad udfyldes automatisk når kvalifikationen gemmes. Felterne kan ikke editeres.
Du gemmer data for kvalifikationen ved at klikke på kommandoen Gem og Luk i værktøjslinien. Med Esc fortryder du dine ændringer og lukker vinduet.

Ændring af data for kvalifikation

Du kan åbne databladet for en kvalifikation og editere data ved at vælge kommandoen Åben i værktøjslinien (se afsnittet Generelle kommandoer).

Opret relationer til Brugere og Roller

Ved at vælge kommandoen Relationer i menuen (se afsnittet Generelle kommandoer) kan du oprette relationer til Brugere og Roller for den valgte kvalifikation:


I denne relationsform kan du knytte brugere og roller til den valgte kvalifikation ved at vælge knappen > og fjerne eksisterende relationer ved at vælge dem i listen til højre og trykke på knappen <.