Visual Quality - Obligatorisk læsning

Mens du opretter håndbøger (dvs. mapper) i modulet Håndbøger, så anvender du modulet Obligatorisk læsning til at administrere brugerne af håndbøgerne. Dette er samtidig strategien bag obligatorisk læsning i Visual Quality:

        brugerne af en håndbogsmappe skal læse og kvittere for læsning af mappens gældende dokumenter.

Nedenfor er vist et skærmbillede af modulet i Visual Quality.

Ovenfor er vist brugerne i håndbogsmappen Produktion. Listen viser en status for læsningen (eller rettere: kvitteringen for læsning) af mappens dokumenter. Med rødt er vist gældende dokumenter som brugeren endnu ikke har kvitteret for læsning af. Med sort er vist brugere som har kvitteret for læsning af det viste gældende dokument. For disse er tidspunktet for kvitteringen også vist.

Modulet viser som standard status for obligatorisk læsning for den valgte mappe. I værktøjslinien kan du tillige vælge visningen Alle brugere. Denne viser status for obligatorisk læsning for alle brugere af håndbøger på tværs af alle håndbogsmapper.

Administrér brugere for en håndbogsmappe

Du kan administrere brugere indenfor en håndbogsmappe ved at vælge kommandoen Brugere i værktøjslinien (se afsnittet Øvrige kommandoer). Herved vises administrationsformen for håndbogsdokumenter:


Området til venstre viser hele mappestrukturen oprettet i Bruger modulet. Vælges en mappe vises dens indhold af brugere.
Til højre vises de brugere som er tilknyttet håndbogsmappen. Ved brug af knapperne > og < kan du hhv. føje brugere til håndbogsmappen og fjerne brugere fra håndbogsmappen.

Bemærk: Såfremt notifikation for Obligatorisk læsning er slået til under System Administration vil en tilføjet bruger automatisk modtage en mail per gældende dokument i mappen. Et eksempel er vist her: 

Tøm håndbogsmappe

Du kan fjerne alt indhold (dokumenter og brugere) fra en håndbogsmappe ved at vælge kommandoen Tøm håndbogsmappe i værktøjslinien (se afsnittet Øvrige kommandoer).