Visual Quality - Krav


Modulet Krav giver dig mulighed for at oprette og vedligeholde alle krav i kvalitetsstyringssystemet. Der kan være tale om interne krav eller eksterne krav. Demo databasen som installeres som en del af Visual Quality indeholder krav fra systemerne ISO 14001, ISO 9001 og OHSAS 18001.

Skærmbilledet nedenfor viser modulet Krav i Visual Quality. Som det fremgår kan du tilgå dette modul ved at vælge panelet Stamdata i navigationsmenuen.Oprettelse af krav

Du kan oprette et nyt krav i den valgte mappe via værktøjslinien (se afsnittet Generelle kommandoer). Herved vises databladet for det nye krav.

Fanebladet Generelt


Id. Id for kravet. Dette er unikt for kravet, og således kan to krav ikke have samme Id

Navn. Kravets navn.

Beskrivelse. Beskrivelse af kravet. Du har den indbyggede HTML editor til rådighed for beskrivelsen.
 

Fanebladet Statistik

De 4 felter på dette faneblad udfyldes automatisk når kravet gemmes. Felterne kan ikke editeres.

Du gemmer data for kravet ved at klikke på kommandoen Gem og Luk i værktøjslinien. Med Esc tasten fortryder du dine ændringer og lukker vinduet.

Ændring af data for krav

Du kan åbne databladet for et krav og editere data ved at vælge kommandoen Åben i værktøjslinien (se afsnittet Generelle kommandoer).

Opret relationer til Dokumentner

Ved at vælge kommandoen Relationer i menuen (se afsnittet Generelle kommandoer) kan du oprette relationer til Dokumenter for det valgte krav:


I denne relationsform kan du knytte dokumenter til det valgte krav ved at vælge knappen > og fjerne eksisterende relationer til dokumenter ved at vælge dem i listen til højre og klikke på knappen <.