Visual Quality - Søgning


Kommandoen for Søgning er tilgængelig i værktøjslinien i alle moduler i Visual Quality. Skærmbilledet nedenfor viser søgedialogen i Visual Quality.


Som det fremgår kan du søge efter objekter i alle moduler, alle dokumentmoduler, i specifikke dokumentmoduler samt i øvrige moduler i Visual Quality. Alle felter for et objekt (dvs. alle de felter der vises i databladet) anvendes ved søgningen.
For dokumenter kan du vælge, at søgningen skal omfatte vedhæftninger.
Endvidere kan du vælge om søgningen skal skelne imellem store og små bogstaver.

Du kan filtrere søgningen yderligere ved at vælge fanebladet Ændret dato:


Her kan du indskrænke søgningen yderligere ved at angive et datointerval for objektets oprettelses- eller ændringsdato.
Nedenfor er resultatet af søgningen på teksten 'og' i alle dokumenter, inkl. deres vedhæftninger, vist:

I eksemplet ovenfor kan du åbne databladet for et dokument i resultatlisten ligesom du kan åbne dets vedhæftning.