Visual Quality - Søg brugerrelationer


Kommandoen Søg brugerrelationer er tilgængelig i værktøjslinien i alle moduler i Visual Quality.

Du anvender typisk denne søgning når du ønsker at overdrage ansvar fra én bruger til en anden (feks. når en brugers ansættelsesforhold slutter). Her kan du nemt få et komplet overblik over alle objekter i Visual Quality som en bruger har relation til. 

Skærmbilledet nedenfor viser søgedialogen for brugerrelationer.


I Bruger listen kan du vælge blandt alle brugere defineret i systemet.
Find listen indeholder alle de sammenhænge eller relationer som den valgte bruger kan indgå i:

- Objekter som bruger har oprettet eller har ændret

- Dokumenter eller registreringer der har bruger som godkender

- Registreringsformularer der har bruger tilknyttet deres workflow

- Kvalifikationer og roller der har relation til bruger

- Dokumenter der har aktioner med bruger som aktionsansvarlig

- Dokumenter der har kommentarer skrevet af bruger

- Håndbøger som bruger indgår i

- Rettighedsgrupper som bruger indgår i


Endelig indholder listen muligheden:

- Kombinér alle ovenstående søgekriterier


Du kan filtrere søgningen yderligere ved at vælge fanebladet Ændret dato:


Her kan du indskrænke søgningen yderligere ved at angive et datointerval for objektets oprettelses- eller ændringsdato.
Nedenfor er resultatet af en søgning vist:

I eksemplet ovenfor kan du åbne databladet for et dokument i resultatlisten ligesom du kan åbne dets vedhæftning, ligesom du kan åbne dets vedhæftning.