Visual Quality - Startsiden


Startsiden i Visual Quality har form som et dashboard, idet det samler information og statistik fra forskeliige områder af kvalitetsstyringssystemet.

Skærmbilledet nedenfor viser Startsiden i Visual Quality.

Som det ses er startsiden opdelt i 6 sektioner. Disse er kort gennemgået nedenfor.

Seneste nyheder

De seneste nyheder, der har udløbsdato efter dags dato. Listen viser maksimalt 5 nyheder og i det tilfælde der er flere vises navigationsknapper som giver mulighed for at navigere til de forrige/næste 5 nyheder. Du kan klikke på en nyhed i listen for at åbne databladet for den.

Dokumentaktioner jeg er ansvarlig for

Viser, ordnet efter aktionsdato, de dokumenter du er ansvarlig for. Listen viser maksimalt 5 dokumentaktioner og i det tilfælde der er flere vises navigationsknapper som giver mulighed for at navigere til de forrige/næste 5 aktioner. Du kan klikke på en aktion i listen for at åbne databladet for den.

Statistik

Denne sektion viser antal dokumenter (og deres status), brugere og hændelser (og deres type) i Visual Quality Loggen.

Dokumenter jeg mangler at godkende

Denne sektion viser listen over dokumenter som er blevet sendt til godkendelse (Udvidet godkendelse) og som venter den aktuelle brugers godkendelse.

Dokumenter jeg mangler at læse

Denne sektion viser listen over dokumenter som er blevet gældende og som du mangler at læse (Obligatorisk læsning).

Status/aktivitet

Denne sektion viser i kort form status over dokumenterne i kvalitetsstyringssystemet. Som standard vises statistikkerne for dags dato (idag), men du kan ændre perioden til Sidste uge, Sidste 14 dage, Sidste måned, Sidste 6 måneder og Sidste år.