Visual Quality - Håndbøger

Modulet Håndbøger giver dig mulighed for at oprette og vedligeholde alle elektroniske håndbøger i kvalitetsstyringssystemet.
Håndbøger samler dokumenter (feks. prodecurer, instruktioner, registreringer) i logiske enheder på tværs af dokumentmapper og er således i mange tilfælde en bedre og mere overskuelig måde at præsentere dokumenter på til brugerene af kvalitetsstyringssystemet end dokumentmapperne.


Som det er tilfældet i de øvrige moduler i Visual Quality kan du oprette mapper helt efter eget ønske, se Administration af mapper.
I håndbogsmodulet kaldes mapper på øverste niveau for håndbøger. Således er der 3 håndbøger i eksemplet ovenfor: Ledelse, Miljø og Produktion.
Undermapper kaldes kapitler eller afsnit, eller generelt: håndbogsmapper.

Opret en håndbogskopi

Indenfor en mappe kan du oprette håndbogskopier ved at vælge Ny i værktøjslinien (se afsnittet Generelle kommandoer). En håndbogskopi repræsenterer en fysisk håndbog, dvs.  en samlet udskrift af hele indholdet af en håndbog. Ønsker du ikke at udskrive håndbøger og opbevare dem, er det ikke nødvendigt at oprette håndbogskopier.

Slet en håndbogskopi

Du kan slette en håndbogskopi ved at vælge denne i listen og vælge Slet i værktøjslinien (se afsnittet Generelle kommandoer).