Visual Quality - Brugere


Modulet Brugere er et af mest centrale moduler i Visual Quality eftersom det er her du opretter de brugere der skal have adgang til Kvalitetsstyringssystemet. Oprettelse af en bruger gør det muligt for brugeren at logge på Visual Quality og Visual Quality Web Access. Selve adgangen til moduler og mapper administreres i modulet Brugerrettigheder.

Skærmbilledet nedenfor viser modulet Brugere i Visual Quality. Som det fremgår kan du tilgå dette modul ved at vælge panelet Bruger administration i navigationsmenuen.

Som standard anvender modulet visningen Adresseliste, men andre visninger er også tilgængelige fra værktøjslinien:  Simpel liste, Oplysninger om medarbejder, Alle tidligere medarbejdere samt Alle brugere. De to sidstenævnte visninger viser hhv. alle tidligere medarbejdere og alle brugere i systemet, dvs. på tværs af alle mapper.

Oprettelse af bruger

Du kan oprette en ny bruger i den valgte mappe via værktøjslinien (se afsnittet Generelle kommandoer). Herved vises databladet for den nye bruger.

Fanebladet Generelt


Id. Id for brugeren, feks. brugerens initialer. Dette er unikt for brugeren, og således kan to brugere ikke have samme Id

Navn. Brugerens fulde navn.

Ansat. Er brugeren ansat i virksomheden? Hvis ikke vil brugeren fremgå i visninger der viser tidligere medarbejdere.

Start dato. Ansættelsesdato for medarbejderne.

Slut dato. Dato for ansættelsens ophør.

Beskrivelse. Bekrivelse af brugeren. Du har den indbyggede HTML editor til rådighed for beskrivelsen.
 

Fanebladet Detaljer

Fødselsdag. Brugerens fødselsdag.

Hankøn. Brugerens køn.

Adresse. Brugerens fulde adresse.

Kontakt. Kontaktinformation for brugeren.

Telefon. Brugerens telefonnummer.

Mobiltelefon. Brugerens mobiltelefonnummer.

E-mail. Brugerens email adresse.

Privat e-mail. Brugerens private email adresse.

Web adresse. Feks. brugerens side på intranettet, eller på et socialt web site.

Adgangskode. Brugerens adgangskode til Visual Quality og Visual Quality Web Access.

Netværkskonto. Brugerens navn på netværket, dvs. det login som brugeren logger på domænet med. Er dette angivet vil brugeren automatisk blive logget på Visual Quality Web Access (unified login).


Fanebladet Statistik

De 4 felter på dette faneblad udfyldes automatisk når brugeren gemmes. Felterne kan ikke editeres.

 

Fanebladet Billede

På dette faneblad kan du tilføje (eller fjerne) et billede af brugeren. Dette billede vil blive vist i databladet for objekter som brugeren har oprettet eller rettet.

Du gemmer data for brugeren ved at klikke på kommandoen Gem og Luk i værktøjslinien. Med Esc tasten fortryder du dine ændringer og lukker vinduet.

Ændring af brugerdata

Du kan åbne databladet for en bruger og redigere data ved at vælge kommandoen Åben i værktøjslinien (se afsnittet Generelle kommandoer).

Sletning bruger

Det er ikke muligt at slette et bruger i systemet. Vælges Slet i værktøjslinien da overgår brugeren til "tidligere medarbejdere", dvs. brugen er ikke længere Ansat. 

Opret relationer til Roller og Kvalifikationer

Ved at vælge kommandoen Relationer i værktøjslinien (se afsnittet Generelle kommandoer) kan du oprette relationer til Roller og Kvalifikationer for den valgte bruger:


I denne relationsform kan du knytte kvalifikationer og roller til den valgte bruger ved at vælge knappen > og fjerne eksisterende relationer ved at vælge dem i listen til højre og klikke på knappen <.

Obligatorisk læsning

Som det fremgår af afsnittet Obligatorisk læsning kan du knytte brugere til håndbøger.
I brugermodulet kan du se hvilke håndbøger den valgte bruger er tilknyttet ved at vælge kommandoen Håndbøger i værktøjslinien (se afsnittet Øvrige kommandoer):